Ομιλητές

Rajeev Girdhar

Regional Publishing Director WoWs

Γεώργιος Μέγας

Enterprise Europe Network & H2020 Consultant

Δημήτρης Πετρόπουλος

Howdy Interactive Project Lead @ Stolendale

Δρ. Ελισάβετ Κιούρτη

Πανεπιστήμιο Κύπρου

Έρη Ιωαννίδου

Δικαστική Ψυχολογία

Έφη Κωστίδου

Clever-Net & Greek Gaming Academy

Θωμάς Βαρελάς

Griffin Entertainment Studios

Κώστας Βέττος

Αρχηγός ομάδος της Change your life

Μαρία Γιάκα

Mediterranean College

Σωτήρης Μωραϊτης

Internet & aflliate marketer

Χρήστος Σπανουγάκης

Microsoft - MSc • Systems Engineer