Μαρία Γιάκα

Μαρία Γιάκα

Mediterranean College

    Καθηγήτρια επιχειρηματικότητας του Mediterranean College.

    Η Μαρία Γιάκα είναι υποψήφια διδάκτωρ του τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (M.Sc.) στην Οικονομική και Επιχειρησιακή Στρατηγική από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Είναι επίσης, απόφοιτος του τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τους τομείς των Οικονομικών, των Διεθνών Επιχειρήσεων, της Καινοτομίας, της Βιωσιμότητας, της Ηθικής Οικονομίας και του Μάρκετινγκ. Επιπλέον, έχει διδακτική εμπειρία στους τομείς της Επιχειρηματικής Βιωσιμότητας, της Διεθνούς Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, της Βιομηχανικής Πολιτικής, των Στρατηγικών Μάρκετινγκ και της Επιχειρηματικότητας.