Μέγας Γεώργιος

Σύμβουλος Καινοτομίας Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020 - Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης