Δρ. Μάνθος Σαντοριναίος

Καλλιτέχνης νέων μέσων - ερευνητής, Αναπληρωτής Καθηγητής στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας