Περισσότερες πληροφορίες για τον διαγωνισμό Cosplay ή το Cosplay Alley μπορείτε να βρείτε εδώ.

Οι εγγραφές για τον Διαγωνισμό Cosplay θα είναι ανοιχτές μέχρι την ΠΕΜΠΤΗ 28/9.