Πολιτική πνευματικής ιδιοκτησίας

Α. Οι Συμμετέχοντες φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη κατοχύρωσης ή τυχόν άλλης προστασίας των υποβαλλόμενων προτάσεών τους καθώς και των δικαιωμάτων που απορρέουν από αυτές. To σύνολο του κώδικα, υλικού, σχεδίων που θα παραχθεί στο πλαίσιο του hackathon θα ειναι διαθέσιμο σε δημόσια προσβάσιμη διαδικτυακή σελίδα ή/και αποθετήριο κώδικα του github (https://github.com/ ή https://gitlab.com) με τις άδειες EUPL (https://joinup.ec.europa.eu/sites/default/files/custom-page/attachment/eupl_v1.2_el.pdf) (για λογισμικό) και με (CC BY-SA 4.0) http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.el (για κείμενα ή/και σχέδια).

Β. Οι συμμετέχοντες στο Hackathon εγγυώνται ότι δεν θα υποβάλουν περιεχόμενο που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή προστατεύεται από το εμπορικό απόρρητο ή υπόκειται σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων / και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων απορρήτου και δημοσιότητας. Δηλαδή, αν δεν είστε ο νόμιμος ιδιοκτήτης ή δεν έχετε λάβει ρητή άδεια, δεν πρέπει να υποβάλετε την ιδέα ή να αποδεχτείτε οποιοδήποτε βραβείο.

Γ. Οι συμμετέχοντες στο Hackathon απαγορεύεται να υποβάλουν ψευδείς δηλώσεις ή ψεύτικα στοιχεία που θα μπορούσαν να βλάψουν το Hackathon ή τις θυγατρικές του. Καθώς θέλουμε να παρέχουμε έναν ασφαλή χώρο, σεβόμαστε τους συμμετέχοντές μας και σας ζητάμε να κάνετε το ίδιο απέναντί μας και ο ένας απέναντι στον άλλο, αντίστοιχα. Απαγορεύεται να υποβάλετε περιεχόμενο ή να ενεργείτε κατά τρόπο παράνομο, απειλητικό, άσεμνο, παρενοχλητικό, δυσφημιστικό, με μίσος, ρατσιστικό ή επιθετικό, ή περιεχόμενο/ενέργεια που ενθαρρύνει την εγκληματική δραστηριότητα ή όποια άλλη ακατάλληλη ή καταστροφική δράση.

Δ. Οι συμμετέχοντες στο Hackathon δεν μπορούν να διαφημιστούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Φωτογράφηση

Με την εγγραφή σας στo Health Hackathon του Digital Expo 2019 συμφωνείτε ότι φωτογραφίες σας ή βίντεο που θα ληφθούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μπορούν να δημοσιευτούν στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ή/και στον ιστότοπο της εκδήλωσης.

Δικαίωμα συμμετοχής

Το Hackathon είναι ανοικτό σε άτομα ηλικίας άνω των 18 ετών που έχουν εγγραφεί στην εκδήλωση συμπληρώνοντας την αίτηση συμμετοχής και είναι σε θέση να παραστούν αυτοπροσώπως στο Hackathon. Οι διοργανωτές του Hackathon καθορίζουν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια την επιλεξιμότητα ή τον αποκλεισμό των διαγωνιζομένων.