Κανόνες Game Development Contest

Κανόνες διαγωνισμού

  • Το πρόγραμμα-εργαλείο ανάπτυξης για τον διαγωνισμό θα είναι το Unity (unity3d.com).
  • Η χρονική διάρκεια του διαγωνισμού θα είναι 3ώρες.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα διαγωνιστούν ατομικά και θα χρησιμοποιήσουν υπολογιστές που θα βρίσκονται στις εγκαταστάσεις της έκθεσης οι οποίοι θα είναι ειδικά διαμορφωμένοι για τον διαγωνισμό.
  • Πηγές, assets, ήχοι, γραφικά προγράμματα ή ό,τι άλλο χρειαστούν οι διαγωνιζόμενοι θα είναι εγκατεστημένο στους υπολογιστές. Το μεγαλύτερο πλήθος assets θα είναι από το Asset Store της Unity3d και θα είναι προ-εγκατεστημένα στους υπολογιστές που θα χρησιμοποιήσουν οι διαγωνιζόμενοι. Επομένως η εφαρμογή θα πρέπει να αναπτυχθεί σύμφωνα με τις δυνατότητες του συγκεκριμένου διαθέσιμου υπολογιστικού περιβάλλοντος.
  • Δεν θα επιτρέπεται κανένα εξωτερικό αρχείο / πρόγραμμα ή εφαρμογή από τους διαγωνιζομένους πέρα από ότι υπάρχει στους υπολογιστές. Δεν θα επιτρέπεται η χρήση Internet και η χρήση μέσων επικοινωνίας, όπως Skype, Messenger, Email clients κτλ.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να έχουν σχεδιάσει, προετοιμάσει και δοκιμάσει την εφαρμογή τους κατά το χρονικό διάστημα που προηγείται του διαγωνισμού. Όμως θα πρέπει να επαναλάβουν την υλοποίηση από του μηδενός κατά την διάρκεια του διαγωνισμού.
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα μπορούν να φτιάξουν οποιοδήποτε παιχνίδι θέλουν σε 2D / 3D με οποιαδήποτε θεματική, ψυχαγωγικού ή εκπαιδευτικού χαρακτήρα, χωρίς όμως την εκτεταμένη χρήση βίας (splatter, gore) ή πορνογραφικού ή προκλητικού υλικού (ρατσιστικό περιεχόμενο κτλ.).
  • Οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να κάνουν επίσημη εγγραφή για την συμμετοχή τους στον διαγωνισμό.

Παραδοτέα και Αξιολόγηση

  • Το τελικό παραδοτέο του διαγωνισμού (τελικό προϊόν) θα είναι ένα συμπιεσμένο αρχείο (zip file) το οποίο θα πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα αρχεία (εκτελέσιμο, βοηθητικά αρχεία, αρχεία βιβλιοθήκης κλπ.), ώστε το παιχνίδι να τρέχει αυτόνομα ανεξάρτητα από τον υπολογιστή στον οποίο θα εγκατασταθεί.
  • Το τελικό προϊόν θα αξιολογηθεί με βάση την ευρηματικότητα, την καινοτομία τού σχεδιασμού, την πληρότητα της υλοποίησης, την ρεαλιστική απεικόνιση, την ενδεχόμενη χρήση AI ή άλλων προχωρημένων τεχνικών, και φυσικά το πόσο ελκυστικό και ικανοποιητικό θα είναι το αποτέλεσμα για τον παίκτη.