ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Dragon’s Den Start-up Contest

Το Mediterranean College, είναι για 2η συνεχόμενη χρονιά ο συνδιοργανωτής του Digital Expo, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου, στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2019, σε συνεργασία με το GameSpace.gr.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Κολλεγίου ανακοινώνει τη διεξαγωγή Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Dragon’s Den Start-up Contest».

Ο Διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στον ίδιο χώρο, το Σάββατο, 28 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 19.00-21.00.

Περιγραφή Διαγωνισμού:

 • Θα υπάρχει διαδικασία προεπιλογής των ενδιαφερομένων, με αποστολή σύντομης περιγραφής της ιδέας τους. Ο ενδιαφερόμενος θα συμπληρώσει τα στοιχεία του στην ειδική φόρμα εγγραφής, για να δηλώσει τη συμμετοχή του στην προκριματική διαδικασία.
 • Στην έκθεση θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις των ομάδων που θα προκριθούν, με συνολική διάρκεια 3 λεπτά, η κάθε μια. Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις από την επιτροπή, συνολικής μέγιστης διάρκειας 5 λεπτών (μαζί με τις απαντήσεις).
 • Με την ολοκλήρωση όλων των παρουσιάσεων, η επιτροπή θα αποφασίσει για την καλύτερη ιδέα η οποία και θα βραβευτεί.
 • Η ανακοίνωση των νικητών θα γίνει μετά το πέρας του διαγωνισμού

(Σάββατο 28/9 και ώρα 21:00)

Δώρα:

 • 1η νικήτρια ομάδα: 1 ολοκληρωμένη υποτροφία σπουδών, καθώς και επιδοτήσεις 65%, σε Μεταπτυχιακά ή Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης Μεταπτυχιακού Επιπέδου, της επιλογής των συμμετεχόντων
 • 2η νικήτρια ομάδα: Χρηματικό έπαθλο 500€.

Ρητά διευκρινίζεται ότι:

 • Η υποτροφία εκπαίδευσης σε Master’s αφορά στα δίδακτρα του πρώτου έτους σπουδών του νικητή και βάσει καλών ακαδημαϊκών επιδόσεων (Μ.Ο Βαθμολογίας 65%), δύναται να ισχύει και στο επόμενο έτος φοίτησης.
 • Οι επιδοτήσεις διδάκτρων 65% αφορούν σε Προγράμματα Επαγγελματικής Εξειδίκευσης Μεταπτυχιακού Επιπέδου τα οποία προσφέρονται από το Mediterranean Professional Studies.
 • Για τα προγράμματα με διάρκεια μεγαλύτερη του ενός έτους, εξαιρούνται τα fees του συνεργαζόμενου Βρετανικού Πανεπιστήμιου (University of Derby), τα fees των Φορέων Πιστοποίησης (E.I.U, Pearson), τα application fees, τα fees αποφοίτησης, όπως και πάσης φύσεως άλλα τέλη.
 • Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Mediterranean College, του Mediterranean Professional Studies, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του Mediterranean College ή του Mediterranean Professional Studies, καθώς και τα ανίκανα προς δικαιοπραξία με βάση τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, άτομα.
 • Η επικοινωνία με τους νικητές για τη χρήση της υποτροφίας και των επιδοτήσεων θα γίνει τηλεφωνικά, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) ή sms από το Mediterranean College, στα στοιχεία που οι ίδιοι έχει δηλώσει.
 • Προϋπόθεση για την χρήση της υποτροφίας στο επιλεγμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, είναι ο νικητής να πληροί τις ακαδημαϊκές προϋποθέσεις εισαγωγής σε αυτό.
 • Οι υποτροφίες & επιδοτήσεις σπουδών δεν ανταλλάσσονται με χρήματα & ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20.
 • Για το χρηματικό έπαθλο 500€ του 2ου νικητή, θα πρέπει να κοπεί το ανάλογο παραστατικό ή απόδειξη δαπάνης.